Lượt xem: 189

Sóc Trăng vững niềm tin vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục vươn lên

Năm 2023, dù còn nhiều khó khăn do tình hình thế giới có nhiều biến động khó lường cũng như tình hình kinh tế trong nước gặp phải nhiều trở ngại trong phát triển, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh, Sóc Trăng đã được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và đón Tết cổ truyền của dân tộc, Xuân Giáp Thìn 2024, cộng tác viên Trang thông tin điện tử tổng hợp Đảng bộ tỉnh có cuộc phỏng vấn đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng về công tác xây dựng Đảng và những định hướng trong năm 2024.

 


Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng 

 

    * Thưa đồng chí, năm 2023, dưới sự chỉ đạo linh hoạt, định hướng kịp thời và đúng đắn của Tỉnh uỷ Sóc Trăng, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội. Xin đồng chí cho biết, những điểm nổi bật trong công tác chỉ đạo, định hướng trong năm qua để có được kết quả khả quan như vậy?

    Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào: Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, ngay từ đầu năm, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ quán triệt sâu sắc mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết của Tỉnh uỷ năm 2023; xác định những nhiệm vụ cần làm ngay và cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

    Trong đó, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các công trình giao thông trọng điểm của quốc gia và của tỉnh. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, khởi công Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi. Thực hiện hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh và tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với Chủ đề “Tiềm năng và khát vọng”; qua đó, tạo sự phấn khởi trong nhân dân và là tiền đề, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

    Tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải trong việc Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Sóc Trăng. Chỉ đạo lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; đồng thời, tranh thủ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương trong việc hỗ trợ đầu tư hạ tầng hàng hải công cộng để thúc đẩy xã hội hoá đầu tư cảng biển Trần Đề. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Ba đột phá chiến lược của tỉnh được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.

    Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh theo quy định; cụ thể hoá và triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 8 khoá XIII.

    Tỉnh uỷ, các cấp uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh uỷ; mở các đợt sinh hoạt chính trị về nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề năm 2023: “Sóc Trăng phát huy ý chí tự lực, tự cường đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

    Công tác điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được quan tâm và thực hiện kịp thời, bảo đảm quy trình, thủ tục, quy định; công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh và có sự chuyển biến tích cực. Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Phương thức hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới.

    Từ những nỗ lực, quyết tâm, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá ngay từ đầu năm, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2023 đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Có 18/24 chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh uỷ thực hiện đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,77% (cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của cả nước). Sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì và ổn định. Thương mại, dịch vụ, du lịch có bước tăng trưởng. Sản xuất công nghiệp có bước phục hồi. Công tác giải ngân vốn cao hơn cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách đạt khá. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ không ngừng nâng lên. Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ trong năm 2023.

    * Tỉnh Sóc Trăng đã có những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 và đây là cơ sở cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, Tỉnh uỷ Sóc Trăng sẽ tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt ở lĩnh vực nào, cũng như những giải pháp tích cực ra sao trong năm 2024 để công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đưa Sóc Trăng trở thành tỉnh khá trong khu vực, thưa đồng chí?

    Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào: Năm 2023 khép lại với nhiều dấu ấn mang ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng. Năm 2024 và những năm tiếp theo, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Với phương châm chỉ đạo xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ và năm 2024, cụ thể như sau:

    Tiếp tục thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Triển khai có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng, đóng góp vào phát triển chung của tỉnh.

    Tập trung các nguồn lực cho đầu tư phát triển; trong đó, ưu tiên nguồn ngân sách cho đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng chuyển đổi số,... triển khai thực hiện tốt các công trình giao thông trọng điểm quốc gia và của tỉnh.

    Khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng bến cảng Trần Đề thuộc cảng biển Sóc Trăng và Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển Trần Đề trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

    Tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư. Tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp; các dự án điện gió đang triển khai. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội (phấn đấu trong năm 2024, khởi công ít nhất 2 dự án).

    Chỉ đạo thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia (Giảm nghèo bền vững, Xây dựng nông thôn mới và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số), gắn với triển khai các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên các ngành, lĩnh vực; nâng cao sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

    Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; chuyển đổi số trên các ngành, lĩnh vực. Thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

    Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

    Chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động nhận diện, nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; trên cơ sở đó triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là an ninh mạng và tội phạm ma tuý. Đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trọng tâm là xây dựng văn hoá giao thông an toàn nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.

    Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; phát huy dân chủ, đoàn kết trong Đảng bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo theo phương châm hướng mạnh về cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cũng như gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    Đặc biệt, năm 2024, Tỉnh uỷ, các cấp uỷ đảng tập trung chỉ đạo các mặt công tác để chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

    * Bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, với cương vị lãnh đạo Tỉnh uỷ, đồng chí có điều gì nhắn nhủ, động viên đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân Sóc Trăng?

    Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào: Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, rất mong nhân dân và đồng bào các dân tộc tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đồng hành cùng với cấp uỷ, chính quyền các cấp quyết tâm giữ vững thành quả đạt được; tích cực thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Tỉnh uỷ năm 2024, phấn đấu đưa tỉnh nhà vượt qua khó khăn, thách thức và vươn lên trong thời gian tới.

    Nhân dịp đón mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, xin trân trọng gởi đến quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, gia đình có công với nước, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động, quý bà con đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cũng như bà con quê hương Sóc Trăng đang sinh sống, học tập, làm việc trên mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài lời chúc mừng, lời thăm hỏi ân cần với tình cảm chân thành nhất; chúc bà con nhân dân tỉnh nhà một năm mới vạn sự như ý, bình an và hạnh phúc.

    * Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thanh KhiếtPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 76
  • Hôm nay: 1994
  • Trong tuần: 83,149
  • Tất cả: 11,489,441