Lượt xem: 201

Lan tỏa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sau 30 năm tái lập tỉnh

Trong 30 năm qua, từ khi tỉnh Sóc Trăng được tái lập, Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (phong trào) trên địa bàn tỉnh được lan tỏa mạnh mẽ, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội chung tay phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

 


Lực lượng Công an huyện Kế Sách giám sát tình hình ANTT trên địa bàn thông qua hệ thống camera an ninh. Ảnh Chí Bảo

 

    Các cấp ủy đảng, chính quyền đã không ngừng đổi mới trong xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, giải pháp, chương trình, kế hoạch về xây dựng phong trào; từng bước phát huy tốt năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, có sự quan tâm sâu sát trong chỉ đạo triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc đối với công tác này. Lực lượng công an toàn tỉnh đã xác định được đúng vai trò, tầm quan trọng của công tác này; tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác dân vận và xây dựng phong trào, từ đó huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và nhân dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

    Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội không ngừng đẩy mạnh và được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, kịp thời; đa dạng hóa nội dung, phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng nhóm đối tượng, địa bàn, tầng lớp dân cư, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Thông qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng, đánh giá cao, điển hình như: Mô hình “Camera an ninh”, mô hình “Sư sãi và phật tử tham gia phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT”… đã được nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh, phục vụ có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

    Trung tá Lý Hoàng Phong - Trưởng Công an huyện Kế Sách cho biết: Khi tỉnh Sóc Trăng mới được tái lập, điều kiện kinh tế, đường sá, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, trong xây dựng phong trào chủ yếu là tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm là chính. Hiện nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, bên cạnh việc phát động phong trào, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, còn xây dựng được các mô hình mang lại nhiều hiệu quả trong phòng, chống tội phạm như mô hình “Camera an ninh”.

    Ông Đoàn Văn Hoài - tiểu thương khu vực chợ Kế Sách chia sẻ: “Người dân khu vực chợ thị trấn Kế Sách đã quen thuộc với hình ảnh lực lượng công an và bảo vệ dân phố hàng ngày đi tuần tra, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông. Tại các ngã ba, ngã tư đường, khu vực chợ đều có gắn camera, nhờ đó mà khu vực này ANTT được bảo đảm, nhân dân yên tâm làm ăn, sinh sống”.

    Thông qua các tổ an ninh và tổ bảo vệ dân phố, phong trào đã lan tỏa đến tận cơ sở. Trong những năm qua, các tổ an ninh và tổ bảo vệ dân phố đã cung cấp cho lực lượng công an xã, thị trấn, công an huyện hàng ngàn nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, nhờ đó ANTT ở địa phương được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

    Đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, thời gian tới, thực tiễn tình hình đặt ra cho nhiệm vụ bảo đảm ANTT ngày càng khó khăn và nặng nề. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, Công an tỉnh Sóc Trăng đề ra một số giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục tham mưu, đề xuất Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, giải pháp, chương trình, kế hoạch về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị; đồng thời chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc gắn với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của từng đơn vị, địa phương.

    Tiếp tục chỉ đạo đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành pháp luật, có trách nhiệm trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, đưa công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, đảm bảo thực chất. Tập trung tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, vùng dân tộc, tôn giáo, tuyến biên giới biển. Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân”, gắn với “thế trận an ninh nhân dân” vững chắc.


Lực lượng công an và bảo vệ dân phố tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Ảnh Chí Bảo

 

     Tập trung xây dựng phong trào theo hướng “xã hội hóa” với phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ngay tại gia đình, cộng đồng, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường không để phức tạp, hình thành điểm nóng. Củng cố, nhân rộng các mô hình điển hình, hoạt động hiệu quả. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hướng về cơ sở gắn với các phong trào cách mạng của địa phương, tạo khí thế, động lực, khích lệ cán bộ, nhân dân tự giác, tích cực tham gia. Chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh thực hiện tốt phương châm hành động “trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”; đồng thời làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu các cấp ủy, chính quyền có chủ trương, biện pháp xử lý kịp thời, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để phát sinh, hình thành điểm nóng về ANTT. Củng cố, kiện toàn lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, làm nòng cốt và là chỗ dựa vững chắc cho phong trào. Đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội gắn với xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về bảo đảm trật tự và văn minh đô thị, xã điển hình về phong trào.

    Sau 30 năm tái lập tỉnh, phong trào đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ đó, người dân đã tích cực tham gia và trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phục vụ tốt sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Chí BảoPhim tư liệu
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
  • Bộ Ngoại giao với các hoạt động "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài"
  • GS.TS Tạ Thành văn - Đại học Y Hà Nội
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 63
  • Hôm nay: 2129
  • Trong tuần: 45,356
  • Tất cả: 4,825,490