Lượt xem: 116

Kết quả thực hiện Chuyển đổi số trên một số lĩnh vực ưu tiên sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 07

Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/10/2021 của Tỉnh ủy, các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số; xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng hàng đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, là công cụ tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, là mục tiêu và động lực tăng trưởng kinh tế, giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội của địa phương. Qua đó, công tác chuyển đổi số của tỉnh bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Kết quả cụ thể ở một số lĩnh vực ưu tiên như sau:

 


Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2022

 

    Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

    Chuyển đổi số ngành nông nghiệp gồm các lĩnh vực như: Trồng trọt - bảo vệ thực vật; chăn nuôi - thú y; lâm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi; quản lý chất lượng nông lâm sản - thuỷ sản; phát triển nông thôn; quản lý giống nông nghiệp; quản lý Cảng cá; quản lý xây dựng công trình,... Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh rà soát, tổng hợp, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nông nghiệp trên cơ sở cập nhật đầy đủ các thông tin quản lý, thông tin thu thập trong quá trình tương tác với người dân, doanh nghiệp, thông tin thu thập từ các thiết bị IoT phục vụ công tác quản lý, điều hành, quy hoạch của Bộ, sở, ngành,… và hình thành nên cơ sở dữ liệu cho nền tảng số của ngành nông nghiệp. Sở, ban, ngành trong tỉnh triển khai kết nối, liên thông các nền tảng dữ liệu số thông qua các hệ thống, nền tảng chia sẻ tích hợp của tỉnh, quốc gia. Tỉnh đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ và các đơn vị liên quan xây dựng các phần mềm hệ thống thông tin về chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp, hỗ trợ đưa dữ liệu vào phần mềm quản lý.

    Tập trung triển khai các nền tảng số tích hợp với các thiết bị IoT hỗ trợ nông dân kỹ thuật canh tác, sản xuất, truy xuất nguồn gốc, tiêu thụ nông sản. Từng bước nâng cao chất lượng theo hướng sản xuất nông sản sạch, nông sản hữu cơ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh ứng dụng các thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm.

    Trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản - thủy sản: Hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia đặt gian hàng triển lãm thực tế ảo tại “Triển lãm chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam 2021” trên sàn thương mại điện tử của báo VnExpress. Cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất nông lâm thuỷ sản và các hộ sản xuất nông sản trong tỉnh có ký cam kết sản xuất an toàn để chuẩn bị cho kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử và thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn; thực hiện hỗ trợ 1.688.860 con tem điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý để kịp thời cập nhật thông tin trực tuyến phục vụ sự chỉ đạo điều hành của ngành, đơn vị triển khai thực hiện phần mềm eHTX.

    Hằng năm, triển khai kế hoạch quan trắc môi trường nước phục vụ nuôi trồng thuỷ sản. Kết quả quan trắc diễn biến các yếu môi trường được tổng hợp, phân tích và đưa ra khuyến cáo nhanh đến người nuôi và địa phương thông qua các kênh thông tin như website, email, zalo. Chủ động thành lập các nhóm thông tin nhanh trên các trang mạng xã hội như zalo; đồng thời, kết nạp các thành viên là nông dân nuôi tôm, cá, các tổ hợp tác, hợp tác xã nuôi tôm, các tổ chức, nhà khoa học để chia sẻ những kinh nghiệm trong nuôi trồng thuỷ sản, giá cả vật tư,…

    Tuyên truyền vận động ngư dân lắp đặt các thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định của Luật Thuỷ sản. Kết quả có 337/337 tàu (100%) được lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá và kết nối với trạm bờ để theo dõi, quản lý tàu cá nhằm đảm bảo các tàu cá khai thác đúng quy định, không vi phạm vùng biển nước ngoài cũng như để thực hiện tốt việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) của Uỷ ban Châu âu (EC).

    Thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý để kịp thời cập nhật thông tin trực tuyến phục vụ sự chỉ đạo điều hành của ngành, từ năm 2019 đơn vị triển khai thực hiện phần mềm VAHIS báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thuỷ sản. Ngoài ra, trang bị hệ thống Trạm chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật để thực hiện công tác thu mẫu và xét nghiệm giám sát dịch bệnh động vật, qua đó, xây dựng thông tin cảnh báo kịp thời các loại bệnh để người nuôi chủ động phòng ngừa.

    Trong lĩnh vực thuỷ lợi, đê điều, phòng chống thiên tai và nước sạch nông thôn: Quan tâm thực hiện công tác phát triển công nghệ thông tin và hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo chỉ đạo, hướng dẫn cấp trên; đào tạo, nâng cao trình độ công chức. Tham gia thực hiện Dự án “Thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (MCRP)” phục vụ hoạt động xây dựng "Cơ sở dữ liệu ngành nước Đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng bản đồ phòng, chống thiên tai cho tỉnh Sóc Trăng và 11 huyện, thị xã, thành phố phục vụ công tác ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Sử dụng phần mềm của Vnfishbace giám sát hành trình tàu cá và các phần mềm quản lý tàu và các dịch vụ kèm theo; phần mềm quản lý điện, nước, cung cấp cho các hộ thuê đất, mặt bằng đất trong khu vực cảng; phần mềm trạm cân điện tử; hệ thống camera giám sát; nhóm zalo nội bộ để cung cấp thông tin nhanh.

    Cập nhật định kỳ hằng tuần về tình hình sản xuất, tình hình dịch hại của các loại cây trồng trên phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia ngành bảo vệ thực vật nhằm quản lý cơ sở dữ liệu của ngành. Ứng dụng hệ thống bẫy đèn điện tử thông minh trong theo dõi, dự báo dịch hại giúp tăng hiệu quả, độ chính xác trong việc theo dõi, dự tính dự báo tình hình dịch hại trên cây trồng.

    Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thực hiện khá tốt việc hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thị trường khoa học và công nghệ như: Phối hợp thực hiện cơ sở dữ liệu tích hợp, chia sẻ kết nối liên thông hệ thống thông tin từ Trung ương đến địa phương theo định hướng tại khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh, công khai, bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận và khai thác thông tin. Đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3 và 4. Mở tài khoản tại ngân hàng phục vụ cho tổ chức, cá nhân thanh toán không dùng tiền mặt các loại phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính.

    Hỗ trợ công tác xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thuỷ sản khai thác cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Thực hiện hỗ trợ 1.688.860 tem điện tử cho các sản phẩm tham gia thực hiện mô hình chuỗi thực phẩm an toàn. Xây dựng 3 sản phẩm truyền thông (phóng sự, chuyên mục,…) tuyên truyền về mô hình chuỗi thực phẩm an toàn. Xác nhận sản phẩm chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn với 62 sản phẩm nông lâm thuỷ sản.

    Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch

    Đến nay, tỉnh Sóc Trăng triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu cho Cổng thông tin du lịch thông minh (mysoctrang.vn) và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động (SocTrang tourism), thông tin được cập nhật và xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống, cơ bản dữ liệu được cập nhật đầy đủ có thể đưa vào vận hành thử nghiệm; triển khai xây dựng hệ thống tích hợp công nghệ IoT vào dịch vụ và quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh, đưa vào vận hành thử nghiệm Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Sóc Trăng.

    Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế

    Ngành y tế triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án số hoá, chuyển đổi số quy trình nghiệp vụ, các cơ sở dữ liệu quốc gia của ngành y tế, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực; phát triển nội dung số thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của ngành nhằm nâng cao năng suất lao động, phục vụ tốt hơn trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; thí điểm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp điện tử và được thực hiện ở tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; ứng dụng các nền tảng, giải pháp công nghệ số quốc gia trong công tác phòng, chống COVID-19 (như Hệ thống quản lý công tác tiêm chủng; triển khai nền tảng xét nghiệm; ứng dụng PC-COVID; ứng dụng quản lý F0 tại nhà); thí điểm khởi tạo dữ liệu và phát triển nền tảng Hồ sơ sức khoẻ điện tử cho 100% người dân trên địa bàn huyện Kế Sách được theo dõi sức khoẻ qua nền tảng này.

    Đến nay, 100% trạm y tế sử dụng Hệ thống quản lý thông tin xã, phường, thị trấn trong quản lý thông tin y tế và khám chữa bệnh; 100% nhà thuốc, quầy thuốc sử dụng phần mềm bán thuốc theo đơn, các công ty, nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc đã liên thông phần mềm dược quốc gia.

    Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

    Về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá: Ngành giáo dục và đào tạo trong tỉnh tăng cường áp dụng hình thức dạy học trực tuyến theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức lựa chọn giải pháp phần mềm dạy, học trực tuyến phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế, sẵn sàng áp dụng khi học sinh không thể đến trường do COVID-19; sử dụng tối đa lợi ích phần mềm quản lý học tập (LMS) mang lại, giúp học sinh học chủ động hơn và giảm tác động khi đường truyền internet quá tải; tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên về kỹ năng quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến, tăng cường hình thức tập huấn trực tuyến, xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt để tham gia hỗ trợ, hướng dẫn đồng nghiệp trong dạy học trực tuyến. Khuyến khích giáo viên tham gia Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử của ngành giáo dục và đào tạo, huy động giáo viên tham gia đóng góp nguồn học liệu để chia sẻ dùng chung; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng tổ chức dạy học trên truyền hình theo chủ đề để hỗ trợ kiến thức, định hướng ôn tập, tự học cho học sinh.

    Tỉnh đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong đổi mới phương thức quản trị cơ sở giáo dục; kết nối, cung cấp dữ liệu cho Trung tâm xử lý, điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm phục vụ Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Sóc Trăng.

    Đến nay, tỉnh đã triển khai dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên triển khai dịch vụ trực tuyến về xét tuyển học sinh đầu cấp ở mức độ 3, mức độ 4; tiếp tục sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong việc liên thông trao đổi văn bản điện tử trong ngành giáo dục.

    Chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội

    Tính đến nay, tỉnh đã tiến hành số hoá các hồ sơ, giấy tờ trong lĩnh vực an sinh xã hội, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 về các thủ tục hành chính đạt 100% trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

    Dự án Hệ thống thông tin an sinh xã hội, đối với phân hệ Quản lý Hộ nghèo đã nhập dữ liệu của 12.160 hộ nghèo và 14.073 hộ cận nghèo lên hệ thống; đối với phân hệ Quản lý người có công và chi trả người có công đã thực hiện số hoá 6.566/19.730 hồ sơ; đối với phân hệ Quản lý Lao động - Việc làm và an toàn lao động đã thiết kế mẫu thu thập thông tin thị trường lao động theo quy định. Thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu ngành trong quản lý; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu ngành với cơ sở dùng chung cấp tỉnh.

Hồng NhiPhim tư liệu
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
  • Bộ Ngoại giao với các hoạt động "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài"
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 61
  • Hôm nay: 1002
  • Trong tuần: 60,603
  • Tất cả: 6,445,215