Lượt xem: 462

Kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU về phát triển thương mại tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV về phát triển thương mại tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND, ngày 03/10/2022 về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18/6/2022 của Tỉnh uỷ; chỉ đạo các sở ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch đề ra. 

 


Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng. Ảnh minh họa

 

    Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tuyên truyền Nghị quyết số 12-NQ/TU thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ với các đơn vị trong khối tuyên truyền, báo chí. Đồng thời, chỉ đạo Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin, phổ biến Nghị quyết của Tỉnh uỷ trên các phương tiện thông tin đại chúng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong tỉnh; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức chính trị - xã hội, cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp đã đề ra kế hoạch để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về sự cần thiết và tính cấp thiết của phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh.

    Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển thương mại với sự tham gia của các thành phần kinh tế phù hợp với quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường, chú trọng khuyến khích và thu hút kinh tế tư nhân đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, đặc biệt là các loại hình kinh doanh dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại. Công tác phát triển thương mại của tỉnh bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

    Phương thức tiêu thụ nông sản, xúc tiến thương mại cơ bản được đổi mới. Công tác triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả, được nhân dân ủng hộ mua sắm và sử dụng hàng Việt. Công tác xây dựng nguồn hàng gắn với các hoạt động du lịch ngày càng phát triển, các sản phẩm của tỉnh đặc biệt là sản phẩm tiểu thủ công nghiệp được khách du lịch trong và ngoài tỉnh biết đến và sử dụng. Các thông tin về rào cản kỹ thuật, các quy định thương mại liên quan đến các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu được cung cấp kịp thời. Công tác phát triển dịch vụ logistics từng bước được hình thành, nhiều công trình giao thông trên địa bàn tỉnh được đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần bước đầu tạo điều kiện hình thành các trung tâm logistics, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics.

    Công tác hoàn thiện, bổ sung các chính sách về đầu tư công trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại thời gian qua được quan tâm, chú trọng, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp thuận lợi trong đầu tư tại tỉnh. Các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, thu hút nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng thương mại, công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ được quan tâm thực hiện. Công tác phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt được các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng ngày càng tăng, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi được áp dụng và được người dân biết đến. Giải pháp công nghệ để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, ứng dụng hoá đơn điện tử đều được triển khai thực hiện tốt, giúp công tác quản lý có hiệu quả hơn, doanh nghiệp quản lý tốt thông tin của mình. Công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng quản lý, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, doanh nghiệp luôn được quan tâm, thông qua việc hằng năm đều tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, doanh nghiệp, chú trọng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính được các cấp uỷ, chính quyền triển khai thực hiện tốt theo hướng đơn giản hoá thủ tục, tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công ở mức độ 3, 4 tương đối cao.

    Công tác phối hợp trong quản lý nhà nước giữa các cấp, các ngành cơ bản được phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ. Công tác xã hội hoá bình ổn thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá được quan tâm, chú trọng góp phần ổn định nguồn cung các hàng hoá thiết yếu phục vụ cho người dân, ổn định thị trường giá cả, nhất là trong dịp lễ, Tết. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện khá tốt góp phần ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Công tác quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường được thực hiện tốt, các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, ô nhiễm môi trường được xử lý kịp thời, không để kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

    Cụ thể, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện đạt các mục tiêu cơ bản theo Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh uỷ, như sau:

    Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2022 là 71.029 tỷ đồng, vượt 18,38% so với kế hoạch, năm 2023 đạt 87.900 tỷ đồng, vượt 2,5% so với kế hoạch, phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết (97.600 tỷ đồng); tỷ trọng khu vực dịch vụ thương mại trong GRDP năm 2022 là 38,49%, năm 2023 là 38,56% (chỉ tiêu Nghị quyết đến cuối năm 2025 chiếm 37% trở lên).

    Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 là 1,516 tỷ USD, năm 2023 là 1,5 tỷ USD; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2022 - 2023 là 7,87%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết đến năm 2025 là 1,4 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân là 5%/năm)./.

Hồng NhiPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 101
  • Hôm nay: 2262
  • Trong tuần: 83,874
  • Tất cả: 12,528,283