• 20/09/2023

  Hành trình chiếc ca nô do Bác Tôn lái và 12 chiến sĩ cộng sản từ nhà tù Côn Đảo về cửa biển Mỹ Thanh ngày 23/9/1945

  Năm 1945 là năm phong trào cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn trong cả nước với cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại. Ở nhà tù Côn Đảo, từ cuối năm 1944 đến đầu năm 1945, phong trào đấu tranh của những người tù chính trị cộng sản dần dần chuyển sang một cục diện mới, nhất là sau ngày Nhật đảo chính Pháp 9/3/1945. Đó là việc đấu trí, cô lập, phân hóa kẻ thù, từng bước tập hợp lực lượng về phía cách mạng, nâng dần mức độ đấu tranh, lật đổ ách thống trị tại nhà tù, thành lập chính quyền cách mạng ở Côn Đảo trong những ngày đầu tháng 9/1945. Đây là một quá trình chuẩn bị và tiến hành hết sức thận trọng, công phu, thể hiện sự năng động, nhạy bén của Đảo ủy nhà tù trong việc đề ra phương thức giành chính quyền, thành lập chính quyền cách mạng ngay trong bối cảnh và điều kiện hết sức đặc biệt, xa cách với phong trào cách mạng đang diễn ra sôi nổi trong đất liền.

  414 lượt xem
 • 11/09/2023

  Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính trị của Đảng

  Công tác tuyên truyền là một bộ phận cấu thành trong công tác tư tưởng của Đảng, là hoạt động nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, làm cho chúng trở thành nhân tố chi phối trong đời sống tinh thần của xã hội. Từ đó, động viên, cổ vũ tính tích cực, tự giác, sáng tạo của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  371 lượt xem
 • 08/09/2023

  Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính trị của Đảng

  Công tác tuyên truyền là một bộ phận cấu thành trong công tác tư tưởng của Đảng, là hoạt động nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, làm cho chúng trở thành nhân tố chi phối trong đời sống tinh thần của xã hội. Từ đó, động viên, cổ vũ tính tích cực, tự giác, sáng tạo của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  222 lượt xem
 • 06/09/2023

  Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính trị của Đảng

  Công tác tuyên truyền là một bộ phận cấu thành trong công tác tư tưởng của Đảng, là hoạt động nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, làm cho chúng trở thành nhân tố chi phối trong đời sống tinh thần của xã hội. Từ đó, động viên, cổ vũ tính tích cực, tự giác, sáng tạo của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  472 lượt xem
 • 04/09/2023

  Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính trị của Đảng

  Công tác tuyên truyền là một bộ phận cấu thành trong công tác tư tưởng của Đảng, là hoạt động nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, làm cho chúng trở thành nhân tố chi phối trong đời sống tinh thần của xã hội. Từ đó, động viên, cổ vũ tính tích cực, tự giác, sáng tạo của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  541 lượt xem
 • 03/10/2023

  Công an tỉnh thực hiện đạt và vượt 7 chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng ủy

  Sáng ngày 3/10, Đảng ủy Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ 9 tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Bùi Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

  52 lượt xem
 • 03/10/2023

  Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp lần thứ 14

  Sáng ngày 3/10, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14. Đồng chí Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

  78 lượt xem
 • 03/10/2023

  Thạnh Trị phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023

  Sáng ngày 3/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trương Vũ Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

  61 lượt xem
 • 02/10/2023

  Huyện Mỹ Xuyên đã có 5 chỉ tiêu đạt 100% so với Nghị quyết

  Sáng ngày 2/10, đồng chí Đặng Văn Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 9/2023, để đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2023.

  67 lượt xem
 • 01/10/2023

  Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2023

  Sáng ngày 01/10, tại Trung tâm Văn hoá và Hội nghị tỉnh, Tỉnh uỷ Sóc Trăng phối hợp với Học viên Chính trị khu vực IV tổ chức Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, lớp thứ hai năm 2023. Đến dự, có các đồng chí: Tiến sĩ Phan Công Khanh - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Tấn Hoà - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; cùng lãnh đạo các ban đảng Tỉnh uỷ.

  128 lượt xem
 • 17/09/2023

  Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9

  Ngày 17/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho Đại tá Lê Văn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh.

  67 lượt xem
 • 15/09/2023

  Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến cho đề án về công tác cán bộ

  Sáng ngày 15/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý kiến Đề án “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”. Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến toàn quốc.

  185 lượt xem
 • 13/09/2023

  Họp hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023

  Chiều ngày 13/9, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Sóc Trăng năm 2023 (lần 1).

  221 lượt xem
 • 31/08/2023

  Huyện ủy Thạnh Trị trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2023

  Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), Huyện ủy Thạnh Trị tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 11 đồng chí từ 30 năm đến 60 năm tuổi Đảng trên địa bàn thị trấn Phú Lộc. Dự buổi lễ có các đồng chí: Dương Sà Kha - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Sơn Sương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Thanh Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

  305 lượt xem
 • 31/08/2023

  Ban Thường vụ Huyện ủy Kế Sách tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9

  Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023), sáng ngày 31/8, tại Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Kế Sách tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho đảng viên cao niên tuổi Đảng. 

  147 lượt xem
 • 27/09/2023

  Tìm hiểu thêm về lịch sử vùng đất Phương Nam

  Lịch sử vùng đất phương Nam, trong đó có 13 tỉnh, thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, là vùng đất được nhiều nhà khoa học nghiên cứu có hệ thống, làm sáng tỏ nhiều nội dung về quá trình hình thành, khai phá, cải tạo, xây dựng và bảo vệ cho sự phát triển vùng đất mới này. Có khá nhiều tác phẩm nghiên cứu từ hàng trăm năm nay, có giá trị lịch sử cao. Sau khi thực dân Pháp xâm chiếm nước ta, một số nhà khoa học người Pháp cũng đã nghiên cứu và viết những quyển địa chí một số tỉnh phía Nam. Tất cả khẳng định về mặt pháp lý vùng đất phương Nam thuộc về sự quản lý, là địa phận hành chánh dưới triều Nguyễn. Mốc thời gian chính thức được ghi nhận vào tháng 2 năm Mậu Dần 1698, Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh được lệnh chúa Nguyễn Phúc Chu vào kinh lược vùng đất Đồng Nai dựng dinh Trấn Biên (Biên Hòa) và Phiên Trấn (Gia Định), chính thức sáp nhập lãnh thổ này vào vùng đất thuộc quyền cai quản của Đàng Trong (chúa Nguyễn). Dần dần vùng đất phía Nam được khai phá, mở mang và phát...

  1233 lượt xem
 • 20/09/2023

  Thành phố Sóc Trăng tổ chức tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Sáng ngày 20/9, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Tập huấn “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2023 cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo cấp thành phố, Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Quận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Sóc Trăng dự và chỉ đạo Hội nghị.

  225 lượt xem
 • 01/09/2023

  Hào khí Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là động lực quan trọng để hiện thực hóa niềm tin, khát vọng xây dựng và phát triển quê hương

  Cách đây tròn 78 năm, sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; mở ra một trang sử mới, chói lọi nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. 

  6137 lượt xem
 • 22/08/2023

  Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trước sự chống phá của các thế lực thù địch

  Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

  584 lượt xem
 • 17/08/2023

  Nhận thức đúng tính chất cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay để có giải pháp đấu tranh phù hợp

  Hiện nay, các thế lực thù địch đã và đang ra sức phá hoại, xuyên tạc, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng ta hòng làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Trước tình hình đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

  135 lượt xem


Phim tư liệu
 • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
 • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
 • Bộ Ngoại giao với các hoạt động "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài"
1 2 3 4 5  ... No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
 • Đang online: 194
 • Hôm nay: 4905
 • Trong tuần: 129,174
 • Tất cả: 9,173,890