Lượt xem: 224

Quốc hội thông qua danh sách 44 người được lấy phiếu tín nhiệm

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, chiều 24/10, Quốc hội thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

    Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã rất tích cực triển khai các nội dung công việc theo tinh thần Nghị quyết số 96, đã ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm. Đến nay, Ban công tác đại biểu đã thay mặt UBTVQH gửi đến từng đại biểu Quốc hội tất cả các báo cáo kết quả công tác theo quy định của nghị quyết của những người được lấy phiếu tín nhiệm gửi đến đại biểu Quốc hội. Bản kê khai tài sản, thu nhập của từng chức danh được lấy phiếu tín nhiệm cũng sẽ được gửi về từng đoàn để các đại biểu Quốc hội có thể xem xét, bao quát.

    Chủ tịch Quốc hội cho biết, cho đến nay, UBTVQH không nhận được ý kiến nào của đại biểu Quốc hội gửi đến UBTVQH cũng như ý kiến nào của cử tri được tổng hợp thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có liên quan đến những người được lấy phiếu tín nhiệm.

    Chủ tịch Quốc hội khẳng định, việc lấy phiếu tín nhiệm là để nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp cho các chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Đồng thời, cũng làm cơ sở các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

 

    Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là công việc rất hệ trọng, cần được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch và đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

    “Cử tri cả nước nhìn vào và tin tưởng Quốc hội sẽ hoàn thành tốt trọng trách này trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và cử tri cả nước” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

    Trình bày Tờ trình danh sách người lấy phiếu tín nhiệm, Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội ngày 23/6/2023, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ sau đây: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

    Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, tổng số người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV là 20 vị trí. Hiện nay, có 49 người đang giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

    Khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 96/2023/QH15 quy định, không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm. Do đó, có 5 người được bầu và phê chuẩn trong năm 2023 sẽ không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm gồm các trường hợp: Ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường; Ông Lê Quang Mạnh, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.


Quang cảnh phiên họp chiều 24/10.

 

    Theo Tờ trình, danh sách 44 người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XV gồm:

    1. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

    2. Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

    3. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

    4. Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội

    5. Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội

    6. Ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội

    7. Bà Nguyễn Thuý Anh, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội

    8. Ông Dương Thanh Bình, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

    9. Ông Bùi Văn Cường, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

    10. Ông Vũ Hải Hà, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

    11. Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

    12. Ông Lê Quang Huy, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

    13. Bà Lê Thị Nga, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội

    14. Ông Vũ Hồng Thanh, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

    15. Bà Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác Đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

    16. Ông Lê Tấn Tới, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

    17. Ông Hoàng Thanh Tùng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

    18. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội

    19. Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

    20. Ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ

    21. Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công thương

    22. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

    23. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    24. Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

    25. Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

    26. Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

    27. Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

    28. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

    29. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

    30. Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế

    31. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

    32. Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

    33. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

    34. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

    35. Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ

    36. Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính

    37. Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

    38. Ông Bùi Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

    39. Ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

    40. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

    41. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

    42. Ông Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

    43. Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

    44. Ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước

    Kết quả, với 95,34% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội nhất trí thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

    Tiếp theo, đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm./.

Kim Thanh

 

Nguồn dangcongsan.vnPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 1654
  • Trong tuần: 82,809
  • Tất cả: 11,489,101