Lượt xem: 382

Thị uỷ Ngã Năm rút kinh nghiệm tổ chức sơ kết kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 23/5, Thị uỷ Ngã Năm tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm, điểm chỉ đạo tổ chức sơ kết kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Văn Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự, có đồng chí Võ Minh Thắng – Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị uỷ; lãnh đạo các ban đảng Thị uỷ, Bí thư đảng uỷ các xã, phường tham dự.

 


Quang cảnh hội nghị rút kinh nghiệm. Ảnh Văn Tá

 

    Trên cơ sở Kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 20/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Kế hoạch số 59-KH/TU, ngày 07/4/2023 để chỉ đạo tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Theo đó, Thị ủy thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ; ban hành công văn chỉ đạo các đảng bộ chuẩn bị chặt chẽ nội dung, xây dựng đầy đủ các báo cáo theo đề cương, chọn đơn vị làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm, quy định mốc thời gian thực hiện cụ thể, rõ ràng; đồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị uỷ, lãnh đạo các ban đảng Thị ủy dự, chỉ đạo sơ kết đối với các đảng bộ trực thuộc.

    Qua đó, Ban Thường vụ Thị uỷ đã chọn Đảng bộ xã Tân Long, tổ chức Hội nghị làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm sơ kết giữa nhiệm kỳ vào ngày 22/5. Đơn vị đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác kiểm điểm giữa nhiệm kỳ; chương trình làm việc cơ bản hợp lý, khoa học, có chất lượng cao; báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ được chuẩn bị chú đáo, nghiêm túc, nội dung cơ bản đảm bảo theo hướng dẫn; đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong nửa nhiệm kỳ qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của nửa nhiệm kỳ 2020 – 2025 còn lại sát tình hình thực tế của địa phương. Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đã tập trung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và ban thường vụ cấp ủy với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, công tác điều hành của chủ toạ hợp lý và linh hoạt. Hội nghị thể hiện được tinh thần trách nhiệm, chủ động trong phát biểu ý kiến thảo luận, nội dung ý kiến thảo luận cơ bản phản ảnh được các mặt công tác của đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm, các ý kiến thảo luận được thực hiện liên tục đảm bảo theo yêu cầu.

    Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm như: Phần phát biểu khai mạc chưa khái quát hết ý nghĩa, tầm quan trọng, còn đánh giá nhiều các chỉ tiêu; phần báo cáo chính trị chưa sắp xếp theo hệ thống; các giải pháp khắc phục những hạn chế trong báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành chưa sát với những hạn chế đã nêu; các ý kiến thảo luận chưa nêu ra giải pháp thiết thực để thực hiện trong thời gian tới; một vài ý kiến thảo luận thiếu sự chuẩn bị…

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Việt – Bí thư Thị uỷ ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của đơn vị xã Tân Long. Từ việc rút kinh nghiệm của đơn vị điểm xã Tân Long, Bí thư Thị uỷ đề nghị các chi bộ, đảng bộ còn lại cần chuẩn bị chu đáo công tác Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ từ địa điểm, nội dung, tổ chức điều hành hội nghị phải thật sự nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả cao; phấn đấu đến cuối tháng 5 sẽ thực hiện hoàn thành, hướng đến Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII trong thời gian tới. Ngoài ra, Bí thư Thị uỷ yêu cầu trong thời gian tới, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị uỷ và lãnh đạo các ban đảng Thị ủy, cần có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời đối với các cơ sở đảng, giúp các đơn vị tổ chức thành công Hội nghị kiểm điểm thực hiện Nghị quyết đại hội giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025, đúng theo kế hoạch đề ra và đạt chất lượng cao nhất.

Văn TáPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 70
  • Hôm nay: 892
  • Trong tuần: 75,664
  • Tất cả: 12,127,293