Lượt xem: 520

Năm 2024, Đảng bộ thành phố Sóc Trăng tập trung hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I

Trong không khí rộn ràng đón Xuân Giáp Thìn 2024, cộng tác viên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Đảng bộ tỉnh có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Quận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Sóc Trăng về những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phấn đấu đạt được trong năm 2023 và định hướng một số nhiệm vụ trong năm mới.

 


Đồng chí Nguyễn văn Quận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Sóc Trăng

 

    * Thưa đồng chí, nhìn lại năm 2023 dù gặp một số khó khăn, thách nhưng với sự quyết tâm cao, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đạt và vượt so với Nghị quyết. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong năm 2023 đó là gì?

    Đồng chí Nguyễn Văn Quận: Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2023 tiếp tục phát triển khá, các mặt, các lĩnh vực đời sống xã hội đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Trong 18 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết năm 2023 đề ra, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt, riêng chỉ tiêu thu ngân sách đạt khá; trong đó một số điểm nổi bật: Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 99,4 triệu đồng/người/năm, đạt 100,1% nghị quyết; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 39.740 tỷ 200 triệu đồng, tăng 20,18% so với cùng kỳ, chiếm 45,21% so với toàn tỉnh; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 16.817 tỷ 500 triệu đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ; tình hình sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng tích cực, diện tích lúa đặc sản tăng, giá lúa tăng so cùng kỳ, nông dân có lợi nhuận khoảng 51 triệu/ha/năm. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản tăng hơn so với năm 2022 và đạt 203 triệu đồng, đạt 100% Nghị quyết.

    Công tác chỉnh trang, phát triển đô thị và bảo vệ môi trường luôn được chú trọng; các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư đạt được nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt rất cao, trên 91%.

    Công tác giải phóng mặt bằng tuy gặp không ít khó khăn, nhưng cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện, qua đó đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công trước tiến độ như: Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Hạng mục Xây dựng đường và cầu Vành đai 2 - Giai đoạn 1 thuộc Dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng.

    Công tác chăm lo phát triển văn hoá - xã hội, giáo dục, y tế, việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân luôn chú trọng. Chất lượng giáo dục, đào tạo ngày càng được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

    Công tác cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh; công tác chuyển đổi số được tập trung, hạ tầng, chính quyền điện tử ngày càng rõ nét hơn, tập trung “90 ngày, đêm” ra quân thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đứng thứ 2 trong toàn tỉnh.

    Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Đặc biệt, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Tình hình tội phạm kéo giảm 18% so cùng kỳ. An toàn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí.

    * Để đạt những thành tựu nổi bật nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã có những giải pháp gì, thưa đồng chí?

    Đồng chí Nguyễn Văn Quận: Đảng bộ thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Huy động cả hệ thống chính trị tập trung triển khai thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để phát triển đô thị; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực, khơi thông các nguồn lực cho phát triển, chú trọng phát triển thương mại điện tử, đóng góp vào phát triển chung của thành phố.

    Huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường, hướng đến đô thị thông minh; trọng tâm là khai thác và thực hiện có hiệu quả đô thị thông minh thông qua Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố gắn với chuyển đổi số.

    Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; số hoá, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cắt giảm tối đa chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân.

    Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

    * Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Vậy những mục tiêu lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Sóc Trăng hướng đến là gì, thưa đồng chí?

    Đồng chí Nguyễn Văn Quận: Mục tiêu lớn nhất trong năm 2024 là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 đột phá, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và năm 2024 đề ra.

    Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05 của Tỉnh uỷ (khoá XIV) về xây dựng thành phố Sóc Trăng phát triển bền vững đạt tiêu chí đô thị loại II, hướng đến đô thị thông minh. Hoàn thành một số chỉ tiêu và phấn đấu trở thành đô thị loại I vào năm 2030. Huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các công trình, dự án trên địa bàn; tập trung thực hiện tốt và có hiệu quả hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

    Tăng cường quản lý quy hoạch, triển khai thực hiện công tác quy hoạch gắn với công tác quản lý đô thị, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhất là về xây dựng, đất đai và nhà ở đô thị.

    Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, nhất là quan tâm công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; chăm lo kịp thời cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.

    Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh; đảm bảo công tác tuyển quân, công tác diễn tập khu vực phòng thủ. Xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, gắn với triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đô thị, các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

    Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung văn kiện, nhân sự phục vụ cho Đại hội Đảng bộ thành phố và các phường, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

    Trước thềm năm mới 2024, thay mặt Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sóc Trăng, xin chúc toàn thể cán bộ và nhân dân thành phố Sóc Trăng mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và gặt hái nhiều thắng lợi trong năm mới.

    * Xin cảm ơn đồng chí!

Lê VũPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 97
  • Hôm nay: 5943
  • Trong tuần: 87,540
  • Tất cả: 12,418,789